Kadın Sığınma Evi nedir?

Kadın Sığınma Evi fiziki veya psikolojik şiddete uğramış çocuklu veya çocuksuz kadınların muhafaza alanıdır.

Burda kalan kadınların güvenliğini tehlikeye düşürmemek işin adres gizli tutulur.